28 Nov
28Nov


אם קשה לי לקום בבקרים,

לעזוב החצר, להיכנס לשיעורים,

לקבל המורה באמצע הדיבורים,

סימן בשבילי שזה מעברים.


אם קשה לי להפסיק המשחקים,

בלילה לעצור את כל העיסוקים,

לכוון מצב שינה לעומקים,

סימן בשבילי שזה מעברים.


אם קשה להסתגל לימים הקרים,

להמיר התסכול, להיות מהמתגברים,

לעבור מקום ליד ילדים אחרים,

סימן בשבילי שזה מעברים.


אם קשה לי להיפרד מחברים,

לשוב הביתה בסוף יום לימודים,

לשנות "מוריד הטל" למוריד הגשמים,

סימן בשבילי שזה מעברים.


כשאת המקור אנו יודעים,

קל יותר לחפש פתרונים,

אתכונן מראש ואצפה הדברים,

עם מידע, הכנה יהיו מאורגנים.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.