18 Jun
18Jun

רות / חלי ראובן*

כל אשה

צריכה לעשות לה

בתוכה

רות אחת כזו

שלא תעזוב אותה לעולם

שתתמסר לה עד כלותיה

שתדע לאמר לה

בכל עת

“כי אל אשר תלכי אלך

ובאשר תליני – אלין

עמך-עמי

ואלוקייך – אלוקיי”

אשה

צריכה לגדל בת

קול כזו

אהבה כזו לעצמה,

נחל שיפכה בקירבה,

כל אשה

צריכה להפרות בה

זרעי אמונה כאלו

שיעמדו איתנים

גם כשהלב שלה

מחליק במדרגות

ומאבד את כוחותיו

גם כשהיא הורסת את עצמה

למרות כל ההבטחות,

תמיד

תמיד

צריכה אשה

שתשב בקירבה

רות אחת

שלא תיתן לה להפריד אותה מעצמה

לא בחייה

ולא במותה

שתדע לאמר לה

מילים משקמות

שמנשימות בה חיים,

בכל שדה

במרגלות כל גורן,

וליד כל איש שתבוא עימו:

“ברוכה את בתי”

“היטבת חסדך”

“אשת חיל את”,

כל אשה צריכה

לעשות לה

רות

וראות

ורעות

עם נפשה

ולבוא בקירבה

בנועמי נועם 

ועדינות לב

 

*חלי ראובן, משוררת וראש חוג לתכנית לפסיכולוגיה חיובית. מפרסמת את שיריה חינם על מנת לגעת בכמה שיותר נשים ולהעצימן. אינה שומרת לעצמה זכויות יוצרים..

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.