אקטואליה- קורונה #התקשרות


הטראומה נוצרת מהתפתחות באזור איום. דהיינו, כאשר אירוע חיצוני או פנימי חודר לעולם שלנו ונותן לנו תחושת איום, כתוצאה מהאיום נוצרת תחושת איבוד שליטה וכוח. הצורה בה נתמודד עם מצב זה, תלויה מאוד בחוויות קודמות שישנן בתוכנו. שכן האופן בו האדם מגיב לטראומה קשור לחוויות ההתקשרות הראשוניות.

קרא עוד