10 Feb
10Feb

עצים ואנשים רבים גדלים וצומחים כאן בחורשת החיים.

עצים בעלי עלים דוקרניים שכל הקרב אליהם, אחת דינו להידקר, להתרחק.

עצים בעלי עלים שבירים שכל רוח וסופה מאיימת על חייהם, ואוספת מהם

את שארית כוחותיהם.

ואחרים בכלל מחוסרי עלים, ערומים וקרים....

עצים בעלי קליפה עבה מחוספסת, לא מרגישה, ולא נגישה.

עצים עם שרף נוטף ללא הבחנה,

ועצים עם קליפה מגורדת ופצועה עד אימה.

עצים שכל חייהם מבקשים הצלה,

חלקם מבקשים רק הצללה, ועצים שלא מבקשים דבר, רק שתיקה והסכמה.

עצים שמגדלים פירות בעונה הלא מותאמת,

עצים שחפים מכל פרי, טעם וצבע,

ואחרים שאכן מגדלים פירות, בעמל רב, אך טעמם חמוץ או מר.

עצים עם שורשים, עצים שמתכחשים, עצים שמחפשים.

אבל אין עץ, בכל העולם, ואין עשב שאין לו מלאך שאומר לו בכל יום "גדל".


בברכת גדל,

אודיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.