רשימה בבליוגרפית של ספרים עם תרגילים והפעלות למטפל


אוסטרוויל, זהבה., כהן אסתר (תשמ"ט).  הנחיית קבוצות מחנכים בנושאי בריאות הנפש. הוצאת מאגנס האוניברסיטה העברית ירושלים. 

אורבך, נ', & גלקין, ל'. (2005). רוח החומר, חלק א'. אח.

אורבך, נ', & גלקין, ל'. (2006). רוח החומר, חלק ב'. אח. 

ביילי, רוי ( 1993).  50 פעילויות לפיתוח מיומנויות ייעוץ. הוצאת אח.

וודקוק מייק ( 1993). 50 פעילויות לבניית צוות. הוצאת אח.

ליבמן, מ'. (2000). תרפיה באמנות לקבוצות. אח.

מאקין, ס' ר'. (2006). רעיונות ומקורות למטפלים ומנחים בתרפיה באמנות. אח.

סמילנסקי, משה ופרויקט נטע (1989).   אתגר ההתבגרות (כרך א'- היכררות וחברות, כרך ב'- יחסים בין המינים, כרך ג'- יחסי מתבגרים הורים, כרך ד- יעדים ולחצים). הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

פאנינג, פטריק (1995). דמיון מודרך לצורך שינוי. הוצאת אור עם  פזי, ישראל.,

סרנה, חני., רון, מרים (1988). התבגרות ונעורים (מפגשים קבוצתיים ופעילויות לבני נוער).הוצאת אח.

 רוזמן, מיכל., זלצמן, נילי., פרנקל, רזיה (1989). זהות אישית- עבודה קבוצתית עם מתבגרים. הוצאת רמות אוניברסיטת תל- אביב.

רוקח, אריה (עורך) (1989).  מניעת אלימות. הוצאת משרד החינוך.

קמפבל, ג'. (2004). אמנות יצירתית בעבודה קבוצתית. אח.

שרן, שלמה., שחר, חנה (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך.

        הוצאת  שוקן.  

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.