הערכה, אבחון ומחקר בטיפול באומנות #תמר חזות


"גישת חיפה", החלה להתפתח בידי הסה כבר בשנות ה-60 ועוצבה בשנות ה-70 של המאה הקודמת. התמסדה עם הקמת תוכנית ההכשרה למטפלים באמצעות אמנות חזותית באוניברסיטת חיפה ב-1981 (על ידי הסה וכותבת מאמר זה). היא המשיכה להתפתח על ידי תמר חזות ויהודית סיאנו ונוצרות בה הסתעפויות ופרשנויות מגוונות של בוגרי התוכנית במסגרת טיפול, הוראה ומחקר.

קרא עוד

הפרק מוקדש להצגת גישה ייחודית לטיפול באמצעות אמנות חזותית, אשר התגבשה בעיר חיפה וקרויה על שמה. הוא מסכם את התפתחותה ההיסטורית משנות ה-50 ועד היום ומסביר את התפיסות המגדירות את עקרונותיה, בהם מיקוד מרכזיותו של תהליך היצירה בטיפול, ראיית דמותו של המטפל כאמן ותפקידיו.

קרא עוד

כל הפרסומים של תמר חזות על טיפול באמצעות אומנות משנת 1999

קרא עוד