פרסומים של תמר חזות

 

 כתב עת: פרסום א'

  עריכה 

 • א.     1999 – עורכת אורחת של כתב העת סחי"ש – כרך 14 מספר 1.
 • תש"ס טיפול באמצעות אמנויות (חוברת שניה בסדרה).
 • ב.      1998 – עורכת אורחת של כתב העת סחי"ש – סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום,
 • תשנ"ט כרך 13 מספר 2.
 • טיפול באמצעות אמנויות (חוברת ראשונה בסדרה).הקתדרה לחינוך מיוחד ע"ש קונין-לוננפלד .בית הספר לחינוך – אוניברסיטת חיפה.
 • ג.       2008 – תמר חזות ויהודית סיאנו – מה בין "איך שזה נראה"? לבין "מה שאתה רואה"?... כי ספונטניות צריך לתכנן", כנס בוגרים בגישת חיפה 1981- ביה"ס ללימודי המשך, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
 • ד.      2008 – תמר חזות ויהודית סיאנו – "גישת חיפה" תצפית הערכה וניתוח – ערכת עבודה למטפלים. ביה"ס ללימודי המשך, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
 • פרסום בכתבי עת : 
 • ה.      2013 – שרון שניר ותמר חזות – "לראות את הקשר": השתקפות דפוסים זוגיים באמצעות ציור משותף, שיחות, כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה, ע"מ 290-297.
 • ו.        2006 – תמר חזות ואלסה שגב- שהם: כוחה של יצירה בעבודת התקווה ובחוויות ההתקשרות שבין מטפל ומטופל מתוך שיקום – בטאון עמותת חומש גליון מס' 17, יוני.
 • ז.       2004 – תמר חזות ואלסה שגב שוהם: כוחה של היצירה ב"עבודת התקווה" בהתמודדות של ילדים עם מחלה קשה, מתוך טיפול באמצעות אמנויות – כתב העת של י.ה.ת – האיגוד הישראלי לתרפיה באמצעות הבעה ויצירה – כרך 3 – חוברת מס' 2, עמ' 27-44.
 • ח.      תמר חזות: "גם בשחור יש גוונים: היצירה כטקס בהתמודדות עם אובדן ושכול: תרפיה באמצעות אמנויות, כתב העת של י.ה.ת – האיגוד הישראלי לתרפיה באמצעות יצירה והבעה, כרך 3, חוברת מס' 1, עמ' 107-129.
 • ט.     1999 – שרית רוט-יניב, יפעת מעיין ותמר חזות:
 • היבטים ראשוניים של מפגש משולש: אמנות, תרבות וטיפול תרפיה באמצעות אמנויות במגזרת הדרוזי בישראל: סחי"ש כרך 14 מספר 1, עמ' 105-114.
 • י.        1999 – חזות תמר: "אמנות איננה מה שעושים אמנים אלא מה שאחרים פסקו מעשות" – ראיון עם פרץ הסה, סחי"ש כרך 14 מספר 1, עמ' 7-17.
 • יא.    1998 – חזות תמר: טיפול באמצעות אמנויות בישראל לקראת שנת 2000 – דיוקן של מקצוע. סחי"ש, כרך 13 מספר 2, עמ'7-16.
 • יב.    Snir,S & Hazut, T.(2012)"Observing the relationship": Couple Patterns Reflected in Join Paintings. The Arts in Psychotherapy ,Volume 39,Issue 1, pp 11-18.
 • פרקים בספרים:
 •  
 • יג.     חזות, ת' (2014). "מרחב הדף כמרחב החיים" – "גישת חיפה" לטיפול באמצעות אמנות חזותית. בתוך: כהן אדיר (עורך), עיונים בחינוך- 40 שנה לכתב העת 346-368.
 • יד.    חזות, ת' (2014). "גישת חיפה" לטיפול באמצעות אמנות חזותית – מתודולוגיה של תפיסה ושיטות לארגון המערך הטיפולי ולחקירה פנומנולוגית של תהליכים ותוצרים. בתוך: ב' רונן (עורך), היצירה – לב הטיפול: תיאוריות ומודלים חדשים בטיפול מבוסס אמנויות, פרי יצירתם ופיתוחם של מטפלים ישראלים (עמ' 192-230). קריית ביאליק: אח.
 • טו.   2003- תמר חזות ויהודית סיאנו: סוגיות אתיות בטיפול באמצעות הבעה ויצירה מתוך שפלר ג', אכמון י', וויל ג': סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ והטיפול הנפשי, עמ' 424-441.
 • טז.  חזות, ת' ושגב שוהם, א' (2002). כוחה של יצירה בעבודת התקווה ובחוויות ההתקשרות שבין מטפל ומטופל. בתוך ע' פינצ'ובר (עורכת): "הצבעים השחורים מתו והצבעים השמחים ניצחו" – ציורי ילדים חולי סרטן (עמ' 202-211) תל אביב: הקיבוץ המאוחד האגודה למלחמה בסרטן.
 • יז.     Tamar Hazut (2012): Art Therapy The Difference Between "What Do You See?" and "How does that look?" – Haifa university unique approach (1981-2008) to the art therapy setting.
 • יח.   Tamar Hazut (2012): Mirroring Reflection of the "Self" Through Different Shapes of Papers:
 • In Jaroslava and Jan Sicko Ed: Quo Vadis? – Art Therapia. Tera Terra-cotta, Bratislava.
 • יט.   2008 – Tamar Hazut: From dark black to bright pink – The power of art expression and creation in coping with life under threat, Israel 2001 – 2002 In Kalmanowitz D. and Lloyd B. (ed.): Art therapy and political Violence with art, without illusion, pp.91-105.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.