הסודיות שמאחורי הדלת הסודית / איטה מרגלית

על הכותבת:  איטה מרגלית M.A. מטפלת במוזיקה/ הבעה ויצירה.

רכזת ומדריכת מטפלים רגשיים ברשת פתחיה ומסגרות חינוך ובריאות. itamrgalit@gmail.com


"המטפלת הרגשית לא משתתפת בישיבות צוות".

"אני מאמינה שטיפול עושה משהו אך עם לומר את האמת אני לא רואה שום שיפור המטפלת לא משתפת אותנו בכלום".

"היא אומרת שהחומר סודי אין לי מושג מה הילדים עושים בחדר הטיפול".

משפטים כאין אלו ודומיהן אני שומעת לעיתים מצוותי חינוך, בבתי הספר או בגנים ולעומתן ישנן גם את האמירות של המטפלות:

"המידע חושף את משפחתו של הילד ולא שומר על כבודו".

"חדר מורות זה כמו משפחה מעבירים מהר את המידע".

אז מה נכון?

אין נכון, בטיפול אל תהא צודק אלא חכם או מקצועי:  הקשר בין המטופל למטפל הינו הגורם המשמעותי והבסיסי ביותר המאפשר תהליכי שינוי בטיפול, איכות הקשר הנוצר בין המטפל למטופל, מתבסס על כבוד, אמון והקשבה. כחלק מבניית קשר זה מידע המטפל את המטופל כי התכנים שיעלו בחדר נשמרים ואינם מוצאים מהחדר, כמובן במידה ואין דבר המסכן אותו . יחד עם זאת מטפל מיומן יודע היטב כי הקשר עם הסביבה הקרובה של הילד קרי הוריו והמסגרת החינוכית, הינו הכרחי על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר.

   "שמירה על סודיות הטיפול הינה חלק מכללי האתיקה המקצועית המחייבת את המטפלים באמצעות אמנויות. עם זאת, העבודה בתוך המערכת החינוכית, מעמידה את המטפל במצב בו עליו לשמור על חסיון הטיפול מחד גיסא, ולשתף את הצוות הבין מקצועי מאידך גיסא. העברת המידע תתמקד במאפייני הבעיה, אופני התמודדות ותובנות מחדר הטיפולים, ולא בתכנים ישירים החושפים את התהליך הטיפולי ועלולים לפגוע בו. תכנים אשר אינם נדרשים לשם הבהרת הנושא המרכזי עליו חייב המטפל לשתף. מטרת השיתוף במידע ע"י המטפל, היא לשם קיום התייעצות, קבלת החלטות ודרכי התערבות, להבנת התלמיד ולקידום המטרות החינוכיות- טיפוליות שלו" (משרד החינוך חוזר מנכ"ל קווים מנחים לעבודתם של מטפלים פרא רפואיים תשע"ז).

האיזון העדין בין שמירת סודיות לבין שיתוף הצוות הינו אתגר למטפלים הרגשיים, יתרונות העבודה המערכתית לעומת חסרונות חשיפת המטופל. האתגר ישתנה בין מסגרת למסגרת, בד"כ קל ופשוט יותר לשתף בתהליך הטיפולי במסגרות חינוך מיוחד או משלבות. לעומת האתגר הגדול יותר במסגרות חינוך רגילות בהן הטיפול ניתן כפרויקט ייחודי או ע"י קרנות למיניהן.

אתגר השיתוף בתהליך הטיפולי יעלה ככל שגיל המטופל/ת בוגר יותר, לא נוכל להשוות שיתוף במטרות טיפול לילד צעיר על הרצף האוטיסטי לבין שיתוף במטרות או תהליך טיפול של נערה מתבגרת.

המטפלות נדרשות לעיתים קרובות לסוגיות אתיות ואמונות לפעול על פי אתיקה מקצועית, היתרון הגדול של מטפלות האמונות על פי דרך התורה היא ההלכה שנותנת מענה לכל שאלה הנוגעת בתחומי שמירת הסודיות למול טובת המטופל. לעיתים המטפלות נדרשות לסוגיות של שמירת הלשון, שמירת כבוד המשפחה, או שמירה רוחנית על המטופל/ת.

פרטיות-ניתן להגדיר את שמירת התכנים הטיפוליים בחדר הטיפול כשמירה על פרטיות כמדויקת יותר משמירה על סודיות.

תאום ציפיות ושיח בין המערך החינוכי למטפלת הרגשית יביא את הדרך היעילה לשיתופי פעולה שיקדמו בעז"ה את הילד ויאפשרו חסיון ופרטיות לו ולמשפחתו.

 מנהלות יקרות, אל תוותרנה על שיתוף פעולה ומעורבות כי הערך המוסף שהצוות החינוכי יכול לתרום להצלחת הטיפול וקידום הילד\ה נער\ה היא גדול ומשמעותי! רק הצוות החינוכי שנמצא יום יום יכול לתרום ולתחזק את הטיפול הרגשי!.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.