בלוגים


מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך" מזכירה לי את גן ציפורה, את הנדנוד המונוטוני והידיים הקטנטנות שהתבקשנו לשים על כתפי החברות כששרנו את השיר "אמר ר’ עקיבא אמר ר’ עקיבא...".

ביום השני לבריאה, נבראה השונות. שונות בין המים התחתונים למים העליונים. המים התחתונים ששאפו להיות כאחיהם ברקיע, תבעו את עלבונם, וקיבלו את ניסוך המים במקדש.

פרידה. יש סוגי פרדות שונים, חלקם מלוות במסיבות ויומנים, וחלקם בדמעות וגעגועים. הנטייה לחשוב כי פרדה זה בעיקר כאשר עוזבים, נעזבים וסוגרים מעגלים עם אנשים קרובים.

אחת מדמויות המופת, בעלת ההשפעה הגדולה על חיי, היא רחל בת כלבא שבוע, אשת ר’ עקיבא. מה היה בך רחל שגרמת לי לבכי תמרורים בפעם הראשונה ששמעתי עליך בגן, ולפרפורים והערצה כל פעם שאני פוגשת אותך שוב?